Ydelser vedr. administration af projekter
støttet af Den Europæiske Socialfond

iEBC kan tilbyde følgende ydelser

Gennemgang af ansøgningsmaterialet og ift. dette, opfølgning vedr. de almindeligste faldgruber i administrationens struktur og drift.
Etablering/koordinering af og rådgivning ift. indberetningsprocedurer, samt kvalitetssikring af dokumentation i forbindelse med udarbejdelse af løbende statusrapporter. Rådgivningen kan være rettet mod projektholder såvel som projektpartnere.
Udarbejdelse af fejl- og mangellister samt opsøgende kontakt til projektpartnere vedr. manglende/utilstrækkeligt materiale
Rådgivning af den centrale projektledelse vedr. konsekvenspolitik overfor partnere i forbindelse med utilstrækkeligt indkommet materiale.
Hotline-funktion ift. projektpartnere såvel som projektholder vedr. spørgsmål i relation til statusrapporter og generel økonomistyring.
Opsøgende kontakt til Socialfondens revisor samt Erhvervs- og Byggestyrelsen vedr. tvivlsspørgsmål.
Assistance til projektholder vedr. revisorforbehold og afløftning af disse. Varetagelse af dialog med Erhvervs- og Byggestyrelsen vedrørende sådanne spørgsmål.
Evt. andre uforudsete opgaver der vedrører statusafrapportering og generel økonomistyring.
Herudover kan iEBC tilbyde assistance til at udvikle projektideer og assistere i ansøgningsfasen. Det understreges dog, at sådanne ydelser ikke kan dækkes af et evt. bevilget tilskud fra Den Europæiske Socialfond.

Virksomhedens forudsætninger for at løse opgaven
iEBC har været tilknyttet en række centrale projekter i sidste programperiode – herunder nogle af landets største, bl.a. Medieintegreret Læring i Arbejdsmarkedsuddannelserne (præsentation / intro) Undervisningsministeriets Kompetencecenterprojekt (Kompetencecentre / Competence Centres). I denne periode har iEBC leveret rådgivning/koordinering af projekternes administration, varetaget kvalitetssikring af primært regnskabsmateriale og i det hele taget assisteret projektholder med udgangspunkt i dennes lokale forhold. iEBC har den praksis at lave dag-til-dag timeregistreringer og dokumentere disse yderligere via udprint af konsulenternes outlook-kalender, således at der er fuld gennemsigtighed.

To af iEBCs kernekonsulenter er tidligere socialfondskoordinatorer i Erhvervs- og Byggestyrelsen og mangeårig ESF-praktiker, hvorfor iEBC har et indgående kendskab til Socialfondens regelsæt og baggrunden for administrative procedurer og særlige problemfelter.