Siden midten af 1990’erne har iEBC medarbejdere (gennem TBC) været involveret i en række projekter* som projektledere, konsulenter, konceptudviklere, rådgivere, skrivere, lobbyister, etc.

MA in Lifelong Learning
Developing a LLL Framework in Serbia
India/Europe Cooperation projects
TV-projekter:
www.dr.dk/danskernes akademi
www.dr.dk/laer
www.dr.dk/klikstart
www.dr.dk/handicap
www.dr.dk/arbejdsliv
www.dr.dk/integration
Undervisningsministeriets Landsdækkende Kompetencecenterprojekt
Mission Integration
MIL projektet
Arbejdsliv
Klikstart
Kompetencemålingsprojektet
Adult Learners Week in Denmark
European Centre for Wild Salmon
Fjernundervisning og fleksibel læring
101-computer
Kompetencebaseret Læring på Arbejdspladsen (KBL-projektet)
Kommunikation mellem Uddannelsesstederne og Arbejdsmarkedsovervågningen (KUA-projektet)
EU Jobrotation

* Projekterne er enten gennemført i eget regi eller af andre, de er afsluttede eller igangværende, og de er solgte eller fortsat ejede af os.
Præsentationen her gives gennem web-links eller anden henvisning til steder, hvor projekterne er præsenteret i offentligheden. Der kan forekomme henvisninger der giver begrænset information, enten fordi den pågældende side er under rekonstruktion eller fordi de pågældende indehavere ikke ønsker at oplyse yderligere.