Projektbeskrivelse

Sammenfatning

Kompetencebaseret læring på arbejdspladsen er et samarbejdsprojekt mellem en række private virksomheder, erhvervsuddannelsesinstituioner og forskningsinstitutioner.

Projektets omdrejningspunkt er udvikling af fleksible IKT-baserede læringsforløb for voksne. Læringsforløb, der tager udgangspunkt i en vurdering af eksisterende kompetencer hos den enkelte og kompetencebehov i den enkelte virksomhed.

Projektet afprøver i 5 virksomheder pilotprojekter der skal
  • afdække kompetencebehov i virksomheden
  • vurdere eksisterende kompetencer hos den enkelte medarbejder
  • konvertere traditionel undervisning til IKT-baserede forløb
  • udvikle organisatoriske modeller der kan indpasse læringsforløbene i virksomhedernes hverdag
  • implementere læringsforløb i virksomhederne

For at kunne det, uddanner projektet medarbejdere på erhvervsskolerne på 3 fronter

  • pædagogisk
  • layoutmæssigt
  • teknisk

Det sker gennem et action learning forløb
(se ill. th.)

Til inspiration for indsatsen og til udvikling af nye modeller for fjernundervisning, importerer projektet erfaringer og know-how fra udenlandske leverandører af fjernundervisning i EU, USA og Australien. Der søges samarbejde om udvikling af nye FU-produkter og der søges indgået licensaftaler på produkter der forventes at kunne anvendes herhjemme og i Europa. Der skal specielt satses på samarbejdsaftaler som kan sikre dansk deltagelse i nye samarbejder og dermed bidrag til innovationen på området.

Projektet forventer at udnytte fjerundervisningens grundlæggende fleksibilitet optimalt, forstået som optimal udnyttelse af det asynkrone element i tid og rum. Hertil kommer udviklingaf en række værktøjer og metoder til fremover at kunne afkode de læringselementer der er behov for i virksomhederne, og til at kunne levere optimale læringsforløb, der baserer sig på faktiske aktuelle behov og faktiske eksisterende kompetencer.

Den samlede arbejdsplan former sig sådan (klik på nedenstående for at få en større version):

 

Organiseringen af arbejdet sker som et samarbejde mellem aktørerne ved følgende organisationsplan:

 

Læs også:

Den samlede projektbeskrivelse

Artiklerne:

 

opdateret 07-11-00