AF-Vejle &
AF-Århus

Én af hovedopgaverne er at sikre, at formidle arbejdskraft via lokale jobcentre til enhver virksomhed som måtte have et behov. De regionale AF-kontorer er i den forbindelse ansvarlige for den lokale arbejdsovervågning, der sætter det regionale arbejdsmarkedsråd i stand til at træffe kvalificerede beslutninger om indsatsens beskaffenhed.
Mere om AF