AMU-Center
Horsens/Silkeborg

er et arbejdsmarkedsuddannelsescenter etableret i regi af Arbejdsministeriet, med det formål at etablere målrettede kurser der imødekommer den lokale efterspørgsel. Kerneydelsen er korte kurser, etableret i nær tilknytning til den lokale arbejdsmarkedspolitik og erhvervslivets behov for arbejdskraft og opkvalificering.
De faglige områder er: Transport og logistik, Jern og Metal, Elektronik, Bygge- og Anlæg, Procesindustrien, Træindustri, Rengøring og service, Tekstil og beklædning og Informationsteknologi.
Mere om centret